Menu Novinky

Další prvky konstrukčního systému

Vnitřní příčky

Vnitřní příčky jsou sádrokartonové tl. 100 a 125 mm s protihlukovou izolací, provedeny z certifikovaného systém Knauf.

Konstrukce podlah

Na hydroizolace proti vlhkosti je položena separační vrstva, vrstva polystyrenu tl. 150 mm, systémová deska podlahového vytápění. Na takto připravený podklad se vylije cementový samonivelační potěr „cemflow“ , na který se již pokládá nášlapná vrstva (laminát, dřevo, koberec, pvc apod).

Schodiště

Schodiště provádíme z konstrukčních dřevoštěpkových desek tl. 22 mm, které jsou mezi sebou prolepeny a prošroubovány. Nášlapná vrstva je provedena na základě požadavku investora a to ze dřeva, laminátu, koberece, pvc apod.

Výplně otvorů

Do našich staveb instalujeme plastová šestikomorová okna značky VEKA, případně dřevěná okna od renomovaného výrobce TWW.  Garážová vrata Hormann, vnitřní dveře dřevěné do obložkových zárubní.

Vnější úpravy povrchů

Používáme certifikovaný kontaktní zateplovací systém weber s minerální tepelnou izolací tl. 100 – 160  mm, povrchová úprava je probarvená silikonová omítka nebo kamenný (cihlový) obklad. Další možností je provětrávaná fasáda, která je složena z minerální tepelné izolace tl. 100-160 mm, pojistné hydroizolace, větrací mezery a povrchové úpravy – modřínový (smrkový) palubkový obklad.

Komín

Nerezový komín SCHIEDEL KERASTAR 3000.

Klempířské výrobky

Okapový systém pro odvod dešťových vod je z titanzinku, případně z mědi. Venkovní parapety provádíme z taženého hliníku.

Elektroinstalace

Standardní provedení, zásuvky, vypínače a přepínače dle výběru investora, hromosvod, v základní ceně bez svítidel.

Vytápění

Do našich staveb montujeme různé systémy vytápění – podlahové vytápění, ústřední vytápění, přímotopné vytápění, teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla. Volba systému vytápění je závislá na tepelné ztrátě objektu a požadavcích investora.

Kvalita nízkoenergetických domů je, kromě jejich konstrukce, kde jsou použity kvalitní materiály, dosažena provedením systému vytápění s využitím alternativních zdrojů tepelné energie (teplovzdušné vytápění, solární kolektory, tepelné čerpadlo).

Teplovzdušný systém vytápění s rekuperační jednotkou nahrazuje klasickou otopnou soustavu. Navíc zajišťuje větrání rodinného domu tak, aby byla splněna hygienicky požadovaná výměna vzduchu. Vše je řešeno v rámci jednoho rozvodu – teplonosné médium plní i funkci větrání. Při použití tohoto systému dochází ke snížení tepelných ztrát o 35 – 40%. Tento systém zajišťuje i přípravu teplé užitkové vody.

Doplňkovým zdrojem tepla může být instalace krbové vložky s výměníkem, který je napojen na systém vytápění. Na tento systém mohou být napojeny solární kolektory.