Menu Novinky

O nás

PRINEX GROUP s.r.o. garantuje, že každý dům vyprojektovaný a postavený naší společností je jediným originálem.

Certifikáty, autorizace

ČSN EN ISO 14001:2005 na systémy managementu životního prostředí.

Management životního prostředí (enviromentální management) snižuje negativní dopady činností naší organizace na životní prostředí.

ČSN EN ISO 9001:2009 na systémy managementu kvality pro činnosti projektová činnost ve výstavbě a provádění pozemních staveb.

Osvědčení o autorizaci pro obor architektura stvrzuje, že náš hlavní architekt Ing. Antonín Balšínek je v seznamu autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů a je oprávněn používat označení autorizovaný architekt a razítko se státním znakem.

Společnost PRINEX GROUP s.r.o. je držitelem certifikátu spolehlivá firma.

Průmyslové a veřejné stavby

Provádíme komplexní výstavbu, rekonstrukci a obnovu

  • Průmyslových a výrobních objektů
  • Administrativních budov
  • Bytových budov
  • Objektů občanské vybavenosti

Další informace najdete na webu Prinexgroup.cz